CONTACT

Coordinator of the scholarship program: monika@window-of-life.org


Fundacja Window of Life powstała z inicjatywy Marty Majewskiej w kwietniu 2011 r. w Bielawie. Celem Fundacji jest wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz poprawy warunków życia dzieci z Ugandy i Rwandy ... (czytaj dalej)

 

Dom Małego Dziecka Window of Life to wspólna polsko-ugandyjska inicjatywa, której celem jest stworzenie domu dla porzuconych i osieroconych niemowląt w Ugandzie. Do priorytetów przedsięwzięcia należą...(czytaj dalej)Z dniem 11 maja 2011 r. został powołany Program Stypendialny Fundacji Window of Life dla dzieci i młodzieży krajów Afryki Wschodniej. W ramach programu wsparciem zostaną objęci zdolni młodzi ludzie, którzy.... (czytaj dalej)

20.10.2012

Często zastanawiamy się bardzo długo nad dobrym pomysłem na prezent, chcemy być kreatywni, nie kupować kolejnych par skarpetek czy czekoladek, a przy tym zależy nam na sprawieniu komuś radości! (czytaj dalej)