plende

Jährliche Berichte (nur im Polnisch)

Sprawozdanie z działalności Fundacji Window of Life za 2011 r. 
Sprawozdanie z działalności Fundacji Window of Life za 2012 r.